Leczenie kanałowe Cena
Pierwsza wizyta (otwarcie i ręczne udrożnienie wstępne) 150 zł
Wizyta pośrednia (najczęściej poszerzenie mech. kanału/ów)
za każdy całkowicie opracowany kanał
100 zł
Wizyta ostateczna wypełnienie jednego kanału 150 zł
Wizyta ostateczna wypełnienie dwóch kanałów 300 zł
Wizyta ostateczna wypełnienie trzech kanałów 450 zł
Leczenie zachowawcze
Wypełnienie jednej powierzchni zęba 150 zł
Wypełnienie dwóch powierzchni zęba 200 zł
Wypełnienie trzech powierzchni zęba 250 zł
Rekonstrukcja zęba 350 zł
Rekonstrukcja na wkładzie z włókna szklanego 550 zł
Znieczulenie 50 zł
Leczenie chirurgiczne
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego 200 zł
Zęby wielokorzeniowe 250-500zł
Szycie chirurgiczne i opatrunek 0 zł